Fnel Scouts and guides Together creating a better world

 

News

Find A Group Near You

DISCOVER

D’SCOUTE SINN DAT WELTWÄIT GREISSTEN NETZWIERK FIR KANNER A JUGENDLECHER TËSCHT 6 A 26 JOER

WOU’S DU KANNS, E LIEWE LAANG, DUERCH SELWER PROBEIEREN, DECH WEIDERENTWECKELEN, ENTDECKEN A BÄILEIEREN 

WOU’S DU MAT AN AN DER NATUR WIISS, 

A MAT ALEN AN NEIE FRËNN, ZESUMME LIEWS, LEIERS, SPAASS HUES AN ZESUMMEN, ENG BESSER WELT SCHAAFS.

INTERNATIONAL

Welcome International Scouts

INTERNATIONAL REPRESENTATIOUN

USPRIECHPARTNER fir auslännesch Scouten zu Lëtzebuerg

INPUT an AUSTAUSCH duerch d’Scouts-weltorganisatioun: WOSM

INTERNATIONAL AKTIVITEITEN

DEEL VUN ENGEM GROUSSE MOUVEMENT

NEI FRËNN, ERFAHRUNGEN A WEIDERBILDUNG

Internationale Scoutismus passéiert op ganz villen Niveauen:

  • op Campe mat internationaler Participatioun  (Together),
  • de WOSM Aktivitéiten: JOTA/JOTI, JAMBOREE, ROVERMOOT A WAY
  • enger Aktivitéit mat dengem Grupp oder der ganzer FNEL am Ausland zesumme mat de Scouten vun do.
  • e regelméissege Kontakt vun engem Grupp mat engem auslänneschen
  • dem Accueil vun engem auslännesche Grupp bei eis

Internationalen Scoutismus heescht, dass mir als FNEL en Deel vun enger grousser Weltorganisatioun sin: WOSM. Dat bedeit:

  • matbëstemme wat op internationalem Plang leeft,
  • d’Wiele vu  Vertrieder op Europa- a Weltniveau
  • Prioritéite setzen u wat mer di next Joere schaffen mussen.

 

Our branches

Beaver

Wëllef

Scouten

 

Explorer

Rover

Cheffen

Cheffen

BEAVER

Wie si mir

Eis Aktivitéiten

Wou ginn et Beavercolonien?

News

News

D'Beavergeschicht

Beaverchef

Beaverchef

  

 

 

 

WËLLEF

Wie si mir

Eis Aktivitéiten

D'Dschungelgeschicht

News

News

Eis Welt

Wëllefcherschef

Wëllefcherschef

  

 

 

 

SCOUTEN

Wie si mir

Eis Aktivitéiten

Eis Ekipp

News

News

Eis Welt

Scoutschef

Scoutschef

  

 

 

 

EXPLORER

Wie si mir

Eis Aktivitéiten

Eis Ekipp

News

News

Eis Charte

Explorer Responsabel

Explorer Responsabel

  

 

 

 

ROVER

Wie si mir

Eis Aktivitéiten

Eis Ekipp

News

News

Rover Go University

Rover Responsabel

Rover Responsabel

  

 

 

 

FNEL

 

ONOFHÄNGEGKEET – D’FNEL steet zu den demokratesche Grondwäerter, ass politesch onofhängeg an encouragéiert jidder Eenzelen sech seng eege Meenung ze bilden an zu senger perséinlecher Iwwerzeegung ze stoen. De Scout soll kritesch si vis-à-vis vu gesellschafts- politesche Froen, op si fir nei Iddien an sech géint mënsche- veruechtend Tendenze wieren.

LAÏZITÉIT – D’FNEL ass e laïzistesche Mouvement. Mir léiere moralesch an ethesch Wäerter op der Basis vum fräien Denken a vu géigesäiteger Toleranz. Philosophesch a reliéis Iwwerzeegungen si jidder eenzelem perséinlech iwwerlooss.

SPIRITUALITÉIT – All Mënsch denkt, huet Gefiller a Wäerter, ass sech senger Individualitéit bewosst a stellt sech Froen iwwert sech a seng Welt. D’FNEL respektéiert déi Dimensioun vum Mënsch a nennt se seng Spiritualitéit. Mir wëllen déi Dimensioun an eis, esou wéi an deenen aneren, entdecken, respektéieren a weider entwéckelen.

SOLIDARITÉIT – Mir sinn ee fir deen aneren do, d’Hëllefen ënerteneen gëtt gefuerdert, a mir engagéiren eis an nationalen ewéi an internationalen Hëllefsprojeten.

TOLERANZ – Duerch d’Zesummeliewen am Grupp si mir tolerant ee vis-à- vis vun deem aneren. Duerch international Aktivitéiten entsti Frëndschaften an Oppenheet géintiwwer anere Kulturen.

DEMOKRATIE – Mir sinn demokratesch, jiddereen däerf a soll matschwätzen.

EIS ENGAGEMENTER VIS A VIS ANERER AN EIS SELWER – D’FNEL huet mat enger Rei aneren Organisatiounen a sech selwer Charten ënnerschriwwen an etnwéckelt, déi all dës Wäerter solle festhalen. Di komplett Dokumenter fann Dir hei: CHARTES ET AGREMENTS

Title
Agrément service de formation pour jeunes – Ferme Misère et home FNEL
 1 file(s)  73 downloads
Chartes et Agréments April 24, 2016 Download

 

ACTIVITIES

Formatioun

FORMATIOUN NEWS

FORMATIOUN BRANCHES

PATRULLECHEF 13-15 JOER

Formation

Read more

PATRULLECHEF 13-15 JOER

EXPLORERBREVET

Formation

Read more

EXPLORERBREVET

BEAVERFORMATIOUN

Formation

Read more

BEAVERFORMATIOUN

WËLLEFSFORMATIOUN

Formation

Read more

WËLLEFSFORMATIOUN

SCOUTSFORMATIOUN

Formation

Read more

SCOUTSFORMATIOUN

EXPLORERFORMATIOUN

Formation

Read more

EXPLORERFORMATIOUN

BOSSES ET BOBOS

Formation

Read more

BOSSES ET BOBOS

TRONC COMMUN

Formation

Read more

TRONC COMMUN

LEXIKON

Formation

Read more

LEXIKONFORMATIOUN PLUS

FORMATION FORMATEUR

Formation

Read more

FORMATION FORMATEUR

FORMATION CHEF DE GROUPE

Formation

Read more

FORMATION CHEF DE GROUPE

WOODBADGE

Formation

Read more

WOODBADGESERVICES FORMATIOUN

FORMATIONS CONTINUES

Formation

Read more

FORMATIONS CONTINUES

MERITE JEUNESSE

Formation

Read more

MERITE JEUNESSE

ATTESTATION COMPETENCES

Formation

Read more

ATTESTATION COMPETENCES

CHEFFEN

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Fehler maachen a Wuessen, sech asetze fir eng besser Welt, Skills entwéckelen…

BeaverChef

Beaverchef

Wëllefcherschef

Wëllefcherschef

Scouts Chef

Scoutschef

 

Explorer Responsabel

Explorer Responsabel

RoverResponsabel

Rover Responsabel

Chef de Groupe

Chef de groupe

Contact

Loading

Shop

téléphone 26480450-61     mail pour commandes groupées: shop@fnel.lu

Ab dem 14. September ass de Scout Shop erëm all Donneschdes vun 17h00 bis 19h00 op. (ausser an de Schoulvakanzen)

Dobäi kanns du dir awer och den Datum vum 18. November opschreiwen, do huet de Shop Samschdes moies vun 10h00 bis 12h00 op.

À partir du 14 septembre, le Shop ouvrira ses portes tous les jeudis après-midi de 17h00 à 19h00. (sauf congés scolaire)

En plus tu pourras noter la date du 18 novembre, ce samedi le shop sera ouvert de 10h00 – 12h00.

Back to Top

Sponsors

Sponsors

FNEL Contact

Tel: +352 26 480 450
Email: mail@fnel.lu