FNEL

 

ONOFHÄNGEGKEET – D’FNEL steet zu den demokratesche Grondwäerter, ass politesch onofhängeg an encouragéiert jidder Eenzelen sech seng eege Meenung ze bilden an zu senger perséinlecher Iwwerzeegung ze stoen. De Scout soll kritesch si vis-à-vis vu gesellschafts- politesche Froen, op si fir nei Iddien an sech géint mënsche- veruechtend Tendenze wieren.

LAÏZITÉIT – D’FNEL ass e laïzistesche Mouvement. Mir léiere moralesch an ethesch Wäerter op der Basis vum fräien Denken a vu géigesäiteger Toleranz. Philosophesch a reliéis Iwwerzeegungen si jidder eenzelem perséinlech iwwerlooss.

SPIRITUALITÉIT – All Mënsch denkt, huet Gefiller a Wäerter, ass sech senger Individualitéit bewosst a stellt sech Froen iwwert sech a seng Welt. D’FNEL respektéiert déi Dimensioun vum Mënsch a nennt se seng Spiritualitéit. Mir wëllen déi Dimensioun an eis, esou wéi an deenen aneren, entdecken, respektéieren a weider entwéckelen.

SOLIDARITÉIT – Mir sinn ee fir deen aneren do, d’Hëllefen ënerteneen gëtt gefuerdert, a mir engagéiren eis an nationalen ewéi an internationalen Hëllefsprojeten.

TOLERANZ – Duerch d’Zesummeliewen am Grupp si mir tolerant ee vis-à- vis vun deem aneren. Duerch international Aktivitéiten entsti Frëndschaften an Oppenheet géintiwwer anere Kulturen.

DEMOKRATIE – Mir sinn demokratesch, jiddereen däerf a soll matschwätzen.

EIS ENGAGEMENTER VIS A VIS ANERER AN EIS SELWER – D’FNEL huet mat enger Rei aneren Organisatiounen a sech selwer Charten ënnerschriwwen an etnwéckelt, déi all dës Wäerter solle festhalen. Di komplett Dokumenter fann Dir hei: CHARTES ET AGREMENTS

Title
Agrément service de formation pour jeunes – Ferme Misère et home FNEL
 1 file(s)  68 downloads
Chartes et Agréments April 24, 2016 Download

 

Back to Top

Sponsors

Sponsors

FNEL Contact

Tel: +352 26 480 450
Email: mail@fnel.lu